Vivallaprofilen: Johan Westblad

Det dags för del 6 i vår intervjuserie “Vivallaprofilen”. Vi har ställt fyra enkla frågor till personer som på något sätt har en anknytning till Vivalla. Det kan handla om att de arbetar eller har arbetat i området, det kan vara boende, eldsjälar, föreningsmänniskor, företagare eller någon som på något annat sätt har en intressant koppling till området.

Frågorna vi ställt har varit väldigt enkla medan svaren varit desto mer innehållsrika. Framförallt är det variationen i hur man svarat som är riktigt intressant. Allt ifrån politikerspråk, till filosoferande och vidare till en mer alldaglig nivå har vi fått uppleva under inspelningarna. Vi tycker att den här intervjuserien visar på all den positiva mångfald som finns i Vivalla och det ska bli spännande att se vad ni tycker!

Denna gång presenterar vi Johan Westblad. Som kommunal tjänsteman har han arbetat i och med Vivalla på många olika sätt ända sedan 70-talet.Idag är han processledare och arbetar mycket med att utveckla olika typer av samarbeten inom och utom Vivalla.