Vem får rösta och annan bra information

I Sverige har vi allmän och lika rösträtt. Det betyder att alla får rösta och att varje röst är lika mycket värd. Du röstar i tre val, till riksdagen (nationellt), landstinget (regionalt) och till kommunen (lokalt). Du får rösta till riksdagen om du senast på valdagen fyller 18 år och om du är svensk medborgare och om du är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du får rösta till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige om du senast på valdagen fyller 18 år, är folkbokförd i kommunen eller länet, är svensk medborgare, medborgare i ett annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land ska du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år före valdagen för att få rösta.

Om du har rätt att rösta får du ett röstkort. Röstkortet kommer med posten ungefär tre veckor före valet.