Policy-dokument

POLICY för VIVALLA.SE

Riktlinjer för arbetet med sajten.

* Vivalla.se är en politiskt, fackligt och religiöst obunden webbpublikation.

* Det långsiktiga målet är att bli en naturlig knytpunkt för nyheter och information till och från boende, företag, föreningar och andra organisationer i områdena Vivalla, Lundby och Boglundsängen.

* Vivalla.se skall producera nyhetsartiklar och fördjupande eller granskande artiklar och intervjuer som bidrar till att lyfta fram såväl positiva sidor som orättvisor och brister i Vivalla, Lundby och Boglundsängen. Allt sådant material produceras av redaktionen på Vivalla.se men allmänheten är välkomna med tips och förslag på ämnen att skriva om.

* Vivalla.se inbjuder till diskussion kring artiklar publicerade på sajten i så kallade kommentarsfält. Vivalla.se:s redaktion förbehåller sig rätten att godtyckligt moderera dessa kommentarer.

* Vivalla.se tar avstånd från rasistiskt, sexistiskt eller annars särskilt stötande innehåll och publicerar inte sådant material.

* Vivalla.se erbjuder goda möjligheter till annonsering så länge dessa annonser inte bryter mot, eller på annat sätt motverkar, övriga punkter i detta dokument.

Innehållet i detta Policy-dokument kan komma att ändras utan förvarning. Senaste version finns alltid publicerat på webbsidan.

Senast uppdaterad 2013-01-29.