Vivalla

Vivalla ligger cirka 5 km från city. Området byggdes i slutet av 60-talet och stod  färdigt 1970. Det finns cirka 2 500 lägenheter, de flesta ägs av Örebrobostäder (ÖBO). Idag bor det omkring 6 500 personer varav 2 500 barn och ungdomar i Vivalla.

Service

Det finns en inglasad centrumanläggning som rymmer det mesta av offentlig och privat service. Här finns bland annat vårdcentral, folktandvård, folkhögskola, livsmedelsbutiker, frisörer, restaurang, café, bibliotek och möteslokaler.

Omgivningar

Vivalla gränsar till bostadsområdet Baronbackarna samt villaområdena Hjärsta och Lundby. På Boglundsängen i direkt anslutning till Vivalla finns ett stort köpcenter, Eurostop, och en mängd småföretag.

Fritid, motion och kultur

I anslutning till centrum finns ett utomhusbad som också arrangerar trivselkvällar under sommaren. På Vivallaskolans skolgård finns en anläggning för olika typer av spontanidrott. Lundby IP och Vivalla IP är två idrottsplatser för bland annat fotboll. Dessutom finns en bollhall och tre gymnastiksalar samt fina skogar med promenadvägar i Hjärstaskogen och Lundbyskogen.

Skola och barnomsorg

I Vivalla finns det ett sort antal förskolor varav en med musikprofil. För familjer med små barn finns Familjecentralen där Öppna förskolan samverkar med Vårdcentralen. Vivallaskolan är en helt nyrenoverad skola med förskoleklass upp till klass 9. ÖBO köpte skolan för att skapa en attraktiv skolmiljö och spännande mötesplats även efter skoltid. Bl.a finns där en flexibel Kulturarena med plats för knappt 400 åskådare.

I Vivalla finns även äldreboenden, Rosenlund och Vivalldi. Dessutom finns servicelägenheter, hemtjänst och dagcentral i området.

Förbindelser

Med buss är du nere i city på  cirka 15 minuter. Örebro kommuns väl utbyggda cykelvägar gör det enkelt att ta sig till och från Vivalla. Läget i anslutning till E20 och E18 med avfart vid Eurostop gör att du lätt tar dig hit med bil.

Källa: Örebro kommun