Intervju med Karin Sundin

Karin Sundin berättar om den ombyggnad som inletts i Vivalla.