Inför valet: Kristdemokraterna

Med höstens val i åtanke har vi ställt ett antal frågor till de etablerade partiernas företrädare om vilka deras viktigaste frågor är och vad de ser att deras politik har för påverkan på Vivalla.

Idag är det Kristdemokraternas Lennart Bondeson.