Helgkrönikan: ”Må du leva i intressanta tider”

Det finns en påstådd urgammal förbannelse som lyder ”Må du leva i intressanta tider”. Det har jag gjort sedan jag började arbeta med Vivalla.se för drygt ett år sedan. Det har varit en resa med såväl toppar som dalar men aldrig någonsin har det varit ointressant.

Två gånger de senaste veckorna har jag träffat Landshövdingen. Jag har pratat med politiker och flyktingar. Irakier och somalier. Journalister och arbetslösa. Svenskar och… ja, fler svenskar. Det är aldrig ointressant.

De senaste veckorna har vi filmat en serie intervjuer under arbetsnamnet ”Vivalla-profilen”. Vi frågar personer med anknytning till området vad som är bra och dåligt med Vivalla. Ingen censur och inget försök att förbättra svaren har gjorts. Från hjärtat svarar en rad kända och mindre kända personer på frågorna och det är en varierad och vacker bild som målas upp av dem.

För precis som i resten av Örebro – ja i resten av världen – finns det positiva saker i Vivalla likväl som det finns negativa. Genom dessa intervjuer kommer vi närmare sanningen vilket vi tycker är viktigt. Vi tror till exempel att en bild av Vivalla är mer trovärdig om den innehåller skönhetsfläckar, för det är så världen normalt sett ser ut.

Vi har redan hunnit publicera två av dem men fler är på väg och det finns en hel del intressanta svar och synvinklar i dem. För Vivalla består i slutänden av människor, och vad är människor om inte en samling av tankar? Vivalla är fullt av tankar och förhoppningsvis kan Vivalla.se ge plats åt dem. Det är onekligen intressanta tider – och det blir aldrig ointressant!