En annan sida av Vivalla: Faisa Maxamed

För att lyfta fram människorna – individerna – ur den stora massan gör vi korta, filmade intervjuer med olika personer som har någon slags koppling till Vivalla. De kan vara boende, utflyttade, ha arbetat i eller med området eller ha varit ideellt engagerade på något vis.

 

Vi vill lyfta fram positiva förebilder, visa på de goda krafter som finns samt peka på det positiva med den mångfald som finns i Vivalla. Detta gör vi för att den positiva bilden av Vivalla skall uppmärksammas, inte bara för boende i området utan även för övriga Örebro med omnejd där det förekommer fördomar om Vivalla. En annan förhoppning är att påverka andra medier som tidningar och radio så att de uppmuntras att lyfta fram positiva nyheter och berättelser från Vivalla och dess invånare.

Intervjuerna kommer att publiceras varje onsdag. Den här gången träffar vi Faisa Maxamed.