Debatt: Satsa på Vivallaskolan

I ett debattinlägg kritiserar Vivalla-bon Mona Neumann kommunen och skolan för att eleverna inte når de satta målen. Har Mona rätt eller fel? Finns det andra saker skolan och politikerna kan göra åt detta? Svara gärna i kommentarsfältet nedanför artikeln.

Det talas vitt och brett om att satsa på Vivalla. Det ska satsas på de vuxna, satsas på nya tjusiga projekt och satsas på husomgörningar. Men vem ser barnen?

Det viktigaste oavsett var man bor är skolan. Om både elever och politiker, satsar allt man kan och helst ännu mer på skolan så får både folket och de styrande sin belöning – människor som mår bra och som lyckas, både att sikta mot stjärnorna och nå grantopparna.

Vivallaskolan har mycket som är bra, många engagerade lärare och många fantastiska barn. Men, studiestatistiken talar sitt tydliga språk, endast ca en tredjedel av alla elever kommer att ha klarat av måluppfyllelsen.

Det som behövs är att öka antal vuxna som ser och kan och vågar ingripa. Det kanske är så att periodvis så behöver varenda unge en extra vuxen som skuggar dem – ja men låt göra det då. Dyrt javisst i kronor blir det ofantligt dyrt – första tiden! Men mycket säkert nationalekonomiskt och framförallt mänskligt sätt att minska helhetskostnader. Om man lyckas få en enda unge på rätt köl så går det ekonomiskt ihop. Inte kan det vara humant att många, många inte tas till vara, att många unga inte får den typ av studietakt, studiegång och studienivå som passar dem.

Vivallaskolan ska vara en skola för alla – för de som nyss börjat i den svenska grundskolan och för dem som ligger på en högre nivå och behöver snabbare studietakt för att få den rätta stimulansen.

Låt även SFI finnas på Vivallaskolan, låt de vuxna ha fadderklasser. Där både barn och vuxen lär av varandra, svenska och omvärldskunskap. Låt kulturkompetens bli Vivallaskolans signum. Låt SFI växa ut – blanda med vardagskunskaper, speciellt kunskaper om hur den svenska skolan fungerar och vad den kräver av föräldrarna samt yrkessvenska. Men låt även SFI-elever lära barnen om sina respektive hemländer. Låt skoleleverna inte bara lära sig baka muffins utan också laga Sambosa.

Låt dem som haft det extra tufft i livet komma till tals, både de som flytt undan krig och fått lämna allt det kända samt de som har testat det kriminella och/eller missbrukande livet. Ta vara på den drivkraft som finns hos dem som fått kämpa, de är fantastiska förebilder. De vet hur man kan behöva kämpa, vad som kan behövas för att man ska klara sig. Vad som gjorde att just hon/han vann över dåliga odds och fick ett bra liv tillslut.

De senaste åren har vuxennärvaron minskats i Vivallaskolan – och med det senaste sparbetinget ska det minskas än mer på vuxna i skolan. Hur går det ihop med ett krav på ökad måluppfyllelse?

Inte bara fler vuxna behövs i Vivallaskolan utan också att de som finns får mer tid till ”runtomkring”-jobb. När närmare 90 procent av eleverna inte har svenska som sitt modersmål och när många har föräldrar som är analfabeter, då tar alla kontakter längre tid. Att använda språktolk dubblerar tiden vid ett möte. I många fall handlar det även om förklara hur den svenska skolan fungerar. Denna extra tid är behövlig men ger den några extrapengar?

Mona Neumann
Vivalla