Debatt: Försörjningsstödskostnaderna minskar kraftigt i Örebro!

Händer_med_kryss

”Alla ska ha nånstans att gå kl 8 på morgonen” var min tes för ett antal år sedan när jag fanns som vice ordförande i Vuxen o Arbetsmarknadsnämnden . I första hand ett jobb, i andra hand en kompetenshöjande utbildning i tredje hand en samhällsnyttig sysselsättning.

Vi arbetade då fram en komjobbsatsning som innebar att örebroare som var beroende av försörjningsstöd skulle kunna få ett komjobb som innebar en anställning i kommunal verksamhet ½ – 1 år. Samtidigt fördjupades arbetet med kompetenshöjande utbildning och även ansträngningarna att tillsammans med andra aktörer bl.a Arbetsförmedlingen få ut människor i vanliga jobb.

Vi börjar nu allt tydligare se resultat av de satsningar vi gjort under de senaste åren. Minskningen på försörjningsstöd är mer än 16 miljoner jämfört med budget och i ungdomsgruppen är minskningen ännu mer påtaglig. Hälften av de som fått ett komjobb går direkt vidare till annat jobb eller utbildning. Detta gör Örebro till en av de främsta kommunerna i landet i att få människor från försörjningsstöd vidare ut på arbetsmarknaden.

Som Kristdemokrat är det självklart för mig att värna de mest utsatta i samhället. De satsningar vi gjort i Vuxam har gett många individer en ny chans och är också samhällsekonomiskt en mycket god investering. Jag brinner av iver att få fortsätta arbetet att ge människor en andra chans.
 

Anders Hagström

Ordf Kristdemokraterna i Örebro
Ordf Vuxenutbildning o Arbetsmarknadsnämnden Örebro