Replik: ”Det är viktigt att lyfta fram det positiva!”

I en debattartikel den 11:e juni kritiserade Vivallabon Mona Neumann att det är för lite fokus på nuet när man satsar på barn och ungdomar Vivalla. Nu svarar Vivallaskolans rektor Fredrik Nordvall på en del av kritiken.

Hej alla Vivallabor!

Det är roligt med engagerade människor som bryr sig om den utveckling vi driver. Mona är ett utmärkt exempel på en sådan människa. Det besvärar mig dock att delar av det som anges som fakta inte överensstämmer med sanningen.

Jag är en av de ansvariga för den utveckling som vi driver på Vivallaskolan. Jag är även ansvarig för det ”kommunala partnerskapet i Vivalla” (ett samarbete mellan fyra kommunala förvaltningar; Skolförvaltningen, Socialförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen och Vuxen och arbetsmarknadsförvaltningen VUXAM).
Det är mycket som behöver göras i Vivalla och vi kan nog aldrig säga att vi har tillräckligt med resurser. Vivalla är dock prioriterat i många avseenden. När det gäller skola så har vi en större ekonomisk tilldelning tack vare den boendestruktur som finns i Vivalla och så har det varit i många år. Under 2012 har man tvingats spara totalt på barn och utbildning i hela Örebro. Det är dock så att Vivalla är undantaget från dessa besparingar. Vi har därför samma tilldelning i år som förra året, till skillnad från alla andra skolor i Örebro.

För mig är det viktigt att vi i Vivalla ska ha en skola som ligger i framkant. Vi var därför bland de första kommunala skolorna i Örebro när det gäller 1:1. Vilket innebär att varje elev skall ha en egen bärbar dator som pedagogiskt hjälpmedel för sin kunskapsutveckling. Vi har under detta år fått många goda exempel på hur eleverna utvecklas positivt med hjälp av detta nya IT-stöd. Det roliga är att det är de elever som har svårast med skolarbetet som har varit de största vinnarna. De som har problem med motivation, rena koncentrationssvårigheter eller andra inlärningssvårigheter har haft den mest positiva utvecklingen. Det har även påverkat arbetsmiljön på ett positivt sätt eftersom många upplever att datorerna har bidragit till en lugnare miljö. Elever som tidigare bara skrev några rader under en lektion med papper och penna skriver nu ett par sidor med datorn.

När det gäller det kommunala partnerskapet. Så är tanken att vi skall samordna våra resurser och samarbeta för att stärka barnen och deras familjer. Detta är inget tillfälligt projekt, utan en satsning som vi nu startat och som vi hela tiden utvecklar. Flera familjer kan vittna om hur de nu fått ett bättre och mer samordnat stöd än tidigare. Samarbetet omfattar allt från hur vi skapar en positiv fritid för våra barn och ungdomar i området till hur vi kan minska utanförskapet med hjälp av utbildning, praktik och jobb. Informationsspridning är dock ofta problematisk och vi planerar nu hur vi skall utveckla det samt hur vi skall öka samarbetet med det civila samhället, företag, föreningar med flera.

Jag kan ge en lång rad med exempel på vad det kommunala partnerskapet redan har åstadkommit både på strukturell nivå och för den enskilda individen. Ett exempel som jag vet att Mona känner till är, att skolan nu har alla sina lokaler tillgängliga för Vivallaborna och de lokala föreningarna (alla dagar om året – dygnet runt). Det är en del av partnerskapet där bland annat Vuxam är inblandade. Partnerskapet planerar även att starta en föräldraklubb i höst. Där ser jag gärna att engagerade föräldrar som Mona deltar.

Jag tror det är viktigt att lyfta och se det positiva. Att ge eventuella brister all uppmärksamhet och till och med hitta på negativa saker som inte existerar i praktiken, tror jag kan skada den mest positiva utveckling jag sett på många år i Vivalla.

Trevlig sommar önskar jag er alla,

Fredrik Nordvall,
Rektor Vivallaskolan och platschef för det kommunala partnerskapet i Vivalla.