Debatt: Bäva månde Vivallaborna!

I en debattartikel varnar Vivalla-bon Mona Neumann för att det görs för lite i nuet för barn och ungdomar i Vivalla. Har Mona rätt eller fel? Du kan ge dina synpunkter i kommentarsfältet nedanför artikeln.

Det blir färre och färre vuxna som har tid för barn och ungdomar i Vivalla. I år har hittills 3 vuxna försvunnit, i sommar försvinner 4 till i centrum och till hösten försvinner 9 resurser från skolan. Då hjälper det inte med att kommunen har anställt en fotbollstränare! Matematiken hamnar ändå på minus.

Fakta:
1 jan Sairan Aziz flyttas, därmed minskades bibliotekspersonalen från fem till fyra personer.
1 jan Martin Mestanza försvann, då kommunen avslutade ett arbetsmarknadsprojekt som precis hade kommit i gång.
1 juni Angelo Akcays uppdrag avslutas, han känner alla ungdomar och hållit ordning på många.

I sommar kommer det inte att finnas någon Närpolis – ännu är inte fortsättningen i höst klar.
I sommar kommer det enbart finnas en trygghetsvärd i centrum istället för två.

Till hösten kommer skolan ha minst 9 färre vuxna – vuxna som funnits i flera år och som har lärt känna alla barn. Därtill kommer inköpsstopp och vikariestopp.

Men visst ja, det pågår ju nya projekt i skolan som KAN ge resultat på sikt:

Partnerskap Vivalla – som under ett år hållit flera ”lära känna”-möten men ännu inte berättat vad de gör för andra än nämndpolitiker.

Datasatsningen 1:1 i skolan tar tid, kraft och pengar – men ingen kompensation ges! Allt ska skötas inom befintlig tid och ekonomisk ram. Men vare sig tiden eller pengarna finns i överskott – alltså blir det det neddragningar. Trots att lärarna sliter och jobbar jämt är det mycket som inte hinns med som t ex vanliga föräldramöten eller den utlovade informationen om datorerna. Inte heller något om vad Partnerskapet är eller vad det betyder att socialtjänsten nu är i lokaler i skolan. Ej heller någon information om vilka konsekvenser den nya budgeten ger.

Här finns finns det barn och ungdomar som behöver bli sedda – nu. Men varför görs det inget för nuet? Visst är det bra med långsiktighet. Alltför ofta börjas det med projekt som avslutas när den politiska majoriteten ändras, men glöm inte nuet. Man kan inte först dra ned på personal och sedan slå sig för bröstet i väntan på att nystartade projekt ger resultat.

Tänk på nuet och ge oss tillbaka tjänsterna på biblioteket och i centrum, se till att polisen finns här jämt, och framförallt – se till att det blir än fler vuxna i skolan och inte färre. Bättre att kunna ha kontroll i skolan istället för att behöva jaga eleverna uppe i centrum.

Mona Neumann
Vivalla